اتفاق عجیب در مغز هنگام دعا کردن

خبرگزاري آريا-محققان با اسکن مغز بيش از ۲۰ داوطلب در هنگام دعا و صحبت با خداوند اعلام کردند مغز افراد در هنگام دعا به گونه اي که در هنگام صحبت با يک دوست فعال مي‌شود، فعاليت مي‌کند.
به گزارش خبرگزاري آريا،دانشمندان دانشگاه آرهاوس دانمارک با استفاده از سيستم اسکن مغزي به مطالعه روي مغز انسان در هنگام دعا و صحبت با خداوند پرداخته‌اند.
اين محققان به منظور مطالعه روي اين پديده از داوطلبان خواستند يک بار به خواندن يک دعاي مذهبي و يک بار به خواندن يک متن غيرمذهبي و اجتماعي اقدام کنند. به گفته محققان در هنگام انجام عمليات اول و خواندن دعاي خداوند مخصوص مسيحيان، قسمت هايي از مغز که با مرور ذهني و تکرار در ارتباط است، فعال شد.
طي آزمايش دوم، داوطلبان قبل از خواستن آرزوهاي خود از شخصيت خيالي بابا نوئل مشغول به خواندن دعاهاي شخصي خود شدند که اين عمل باعث فعال سازي قسمت‌هايي از مغز که در هنگام برقراري ارتباط با انساني ديگر فعال مي‌شود، شد. اين محدوده از مغز با تئوري ذهن (هشياري از اينکه ديگران داراي انگيزه و غرض مستقل هستند) در ارتباط نزديک است.
به نظر مي‌رسد هر دو منطقه فعال شده مغز در اين آزمايش ها، رفتار خواستن و توجه به عکس العمل مخاطب که در اين آزمايش خداوند بوده است را پردازش مي‌کنند. همچنين قسمت هاي فعال شده قسمتي از قشر پيشين مغز به شما مي‌روند که با توجه به قصد فرد ديگر در ارتباط است.
قشر پيشين مغز در انسان يکي از عوامل کليدي تئوري ذهن است. به گفته محققان، اين قسمت از مغز داوطلبان در هنگام انجام آزمايش دعاهاي شخصي و صحبت با شخصيت بابانوئل غير فعال بوده است. اين پديده نشان مي‌دهد داوطلبان بابا نوئل را شخصيتي کاملا خيالي و خداوند را موجوديتي واقعي مي‌دانند.
در عين حال مطالعات گذشته نشان مي‌دهد که قشر پيشاني مغز در انسان ها در هنگام تعامل با اجسام بي جان نيز فعال نمي‌شودزيرا مغز از چنين اجسامي انتظار عکس العمل ندارد و به همين دليل نيازي براي فکر کردن به آن جسم احساس نمي‌کند.
محققان بر اساس نتايج نهايي اعلام کردند افراد در هنگام دعا اين تصور را دارند که در حال صحبت با شخصي خاص هستند که اين نتيجه از نظر مسيحيان نشانه اي جديد از قطعيت وجود خداوند است.