درباره استاد میلاد آجرلو


میلاد آجورلو روان شناس ، پژوهشگر و مدرس علم انیاگرام از دوره نوجوانی به علم روان شناسی بسیارعلاقه مند بود و اغلب وقت دوره نوجوانی و جوانی خود را به مطالعه و تحقیق در این حوزه علمی اختصاص داد. به طوری که از سن 18 سالگی شروع به تدریس علومی در حوزه روان شناسی نمود که با موفقیت چشم گیری همراه بود.
ایشان علم انیاگرام را علمی می داند که به تحول و شکوفایی شخصیت انسان منجرمی شود و زندگی شخصی، شغلی و زناشویی افراد را برای همیشه دگرگون می کند.
استاد آجورلو رسالت خود را این می داند که علم انیاگرام را در میهن عزیزمان ایران گسترش دهد چرا که انیاگرام به رشد و بالندگی کشور کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین ایشان سابقه تدریس به مدیران و کارمندان سازمان های مهمی همچون بانک شهر، شرکت کمپرسور نفت، وزارت اقتصاد و دارایی، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، آموزش به پزشکان و پرسنل بیمارستان صارم، اداره میراث فرهنگی و جهان گردی، سازمان ITC، جهاد دانشگاهی و ده ها مرکز دیگر را دارا می باشد.