شرایط و ضوابط


به منظور رعایت حقوق معنوی و شرعی صاحب اثر، هرگونه استفاده از قسمتی یا کل این تست منوط به کسب اجازه مکتوب از استاد آجورلو و تنها با ذکر منبع ذیل مجاز خواهد بود :

شاخص تیپ های 9 وجهی آجورلو AETI = Ajorloo Enneagram Type Indicator 

قابل ذکر است تحلیل شخصیت شما بعد از پاسخگویی به سوالات و خرید اینترنتی محصولات ، در اختیارتان قرار می گیرد :

می پذیرم