بسته تحول روابط عاشقانه


علم مدرن و موثر انیاگرام به شما می آموزد که چگونه به قلب هر تیپ شخصیتی نفوذ کنید و رابطه عاطفی تان را با هر کسی که اورا دوست دارید(من جمله همسر،اعضای خانواده،دوست صمیمی تان و…) را برای همیشه متحول کنید.

راه نفوذ در هر تیپ شخصیتی با تیپ شخصیتی دیگری متفاوت است و این چیزی است که اغلب مردم از آن بی اطلاع اند.

در این بسته شما می توانید شماره تیپ شخصیتی فردی که می خواهید رابطه تان را با او، در مسیر اعلی قرار دهید در کادر زیر وارد نمایید.

(اگر از تیپ شخصیتی مخاطب خود بی اطلاع هستید از او بخواهید به تست شخصیتی AETI پاسخ دهد)

قابل ذکر است محتوای آموزشی به صورت متن می باشد.

برای ایجاد صمیمت قلبی و نفوذ به قلب فرد مورد نظرتان لطفا تیپ شخصیتی وی را از لیست زیر انتخاب نمایید